Urząd Skarbowy i PIT

Urząd Skarbowy i PIT

Dowiedź się więcej

Urząd skarbowy to organ administracji podatkowej, który zajmuje się m.in. poborem i kontrolą podatków, wydawaniem zaświadczeń i interpretacji podatkowych, obsługą podatników i płatników. Urząd skarbowy jest właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika.

PIT to podatek dochodowy od osób fizycznych, który płacą osoby uzyskujące dochody z różnych źródeł, np. z pracy, z działalności gospodarczej, z najmu, z kapitałów. Obliczany jest na podstawie zeznania podatkowego, które podatnik musi złożyć do urzędu skarbowego w określonym terminie.

Rozliczenie PIT można zrobić samodzielnie lub zlecić je profesjonalnej kancelarii podatkowej lub biuru rachunkowemu. Można je złożyć w formie papierowej lub elektronicznej przez system e-Deklaracje. Termin na rozliczenie PIT zależy od formy opodatkowania i rodzaju zeznania. Najczęściej jest to koniec kwietnia następnego roku.

Urząd skarbowy jest właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika. Jeśli podatnik zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę w trakcie roku podatkowego, powinien zawiadomić o tym dotychczasowy i nowy urząd skarbowy. Jeśli podatnik prowadzi działalność gospodarczą w kilku miejscach, powinien wybrać jeden urząd skarbowy jako właściwy dla całej działalności.

Zostaw nam wiadomość

Pracujemy w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00
Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Rachunkowe Delta Monika Graczyk - Żokowska ul. Marklowicka 25 ,44-300 Wodzisław Śląski. Mogą Państwo skontaktować się z nami korespondencyjnie pod powyższym adresem lub drogą elektroniczną pod adresem biuro@dpdelta.pl
Na wiadomości odpowiadamy w ciągu 24 godzin.