Księgi handlowe

Księgi handlowe

Dowiedź się więcej

Księgi handlowe to system ewidencji księgowej, który obowiązuje niektóre przedsiębiorstwa z mocy prawa lub z własnej decyzji. Księgi handlowe skrupulatnie rejestrują każde zdarzenie gospodarcze, które ma wpływ na sytuację finansową firmy. W księgach znajdują się wykazy obrotów, sald i inwentarz (aktywa i pasywa) przedsiębiorstwa.

Prowadzenie ksiąg handlowych nazywane jest potocznie pełną księgowością. Do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są: spółki kapitałowe (tj. sp. z o.o. i s.a), spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, osoby fizyczne i spółki, które przekroczą roczny limit przychodów równowartości 2 000 000 euro. Kwota limitu przychodów na 2022 r. wynosi 9 123 200 zł.

Prowadzenie ksiąg handlowych ma wiele zalet dla przedsiębiorcy. Po pierwsze, daje ono dokładny obraz sytuacji finansowej firmy, co pozwala na lepsze zarządzanie i planowanie. Po drugie, ułatwia ono rozliczanie się z urzędem skarbowym i innymi instytucjami, ponieważ wszystkie dane są przejrzyste i wiarygodne. Po trzecie, umożliwia ono korzystanie z niektórych ulg podatkowych, takich jak amortyzacja czy koszty uzyskania przychodu.

Tak, jeśli posiadasz odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości oraz dysponujesz odpowiednim oprogramowaniem do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jednak musisz pamiętać, że prowadzenie ksiąg handlowych jest bardzo czasochłonne i wymaga dużego skupienia i dokładności. Dlatego wiele firm decyduje się na zlecenie prowadzenia ksiąg handlowych profesjonalnej kancelarii podatkowej lub biuru rachunkowemu.

Zostaw nam wiadomość

Pracujemy w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00
Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Rachunkowe Delta Monika Graczyk - Żokowska ul. Marklowicka 25 ,44-300 Wodzisław Śląski. Mogą Państwo skontaktować się z nami korespondencyjnie pod powyższym adresem lub drogą elektroniczną pod adresem biuro@dpdelta.pl
Na wiadomości odpowiadamy w ciągu 24 godzin.