Refundacje Uczniów OHP

Refundacje Uczniów OHP

Dowiedź się więcej

Jeśli jesteś pracodawcą i zatrudniasz młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego, możesz ubiegać się o refundację ich wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne. Jest to forma wsparcia finansowego dla pracodawców, którzy kształcą przyszłych fachowców w zawodach deficytowych lub pożądanych na rynku pracy.

Refundacja uczniów OHP jest realizowana przez Ochotnicze Hufce Pracy na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Aby skorzystać z refundacji, musisz spełnić kilka warunków, m.in.:

  • zatrudniać młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów refundowanych,
  • spełniać wymagania zawodowe i pedagogiczne do prowadzenia przygotowania zawodowego,
  • zatrudniać młodocianych na czas nieokreślony,
  • nie przekraczać limitu liczby młodocianych w stosunku do liczby pozostałych pracowników.

Stawki wynagrodzenia młodocianych pracowników w 2023 roku zależą od roku nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Są one obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Zostaw nam wiadomość

Pracujemy w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00
Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Rachunkowe Delta Monika Graczyk - Żokowska ul. Marklowicka 25 ,44-300 Wodzisław Śląski. Mogą Państwo skontaktować się z nami korespondencyjnie pod powyższym adresem lub drogą elektroniczną pod adresem biuro@dpdelta.pl
Na wiadomości odpowiadamy w ciągu 24 godzin.