Rozliczenie ryczałtu

Rozliczenie ryczałtu

Dowiedź się więcej

Ryczałt to opcja opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej, która polega na płaceniu przez podatnika ustalonego procentu od przychodu. Jest to kwota podatku dochodowego podatnika.

Ryczałt jest łatwiejszy i szybszy w rozliczeniu niż księgi handlowe lub księga przychodów i rozchodów. Nie trzeba bowiem prowadzić ewidencji kosztów uzyskania przychodu ani sporządzać bilansu. Wymagane jest tylko prowadzenie ewidencji przychodów i wystawianie faktur.

Ryczałt może się opłacać dla podatników, którzy mają mało kosztów działalności i duży przychód. Wtedy podatek jest niższy niż w innych formach opodatkowania. Nie każdy podatnik jednak może skorzystać z ryczałtu. Ryczałtem można opodatkować tylko pewne rodzaje działalności i tylko do pewnego limitu przychodu.

Ryczałtem mogą być opodatkowane przychody z następujących rodzajów działalności:

  • pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
  • sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, w ograniczonym zakresie,
  • duchownych.


Ryczałtem nie mogą być opodatkowane m.in. przychody z:

  • działalności finansowej i ubezpieczeniowej,
  • działalności wydawniczej,
  • działalności związanej z prawami autorskimi i prawami pokrewnymi,
  • sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem internetu.


Ponadto, ryczałtem mogą być opodatkowane tylko te przychody, które nie przekraczają równowartości 2 000 000 euro w roku podatkowym.

Zostaw nam wiadomość

Pracujemy w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00
Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Rachunkowe Delta Monika Graczyk - Żokowska ul. Marklowicka 25 ,44-300 Wodzisław Śląski. Mogą Państwo skontaktować się z nami korespondencyjnie pod powyższym adresem lub drogą elektroniczną pod adresem biuro@dpdelta.pl
Na wiadomości odpowiadamy w ciągu 24 godzin.